TA EFFORT

Tennisacademy Effort een tennisschool op zich.

Tennis Academy Effort is een tennisschool in het oosten van Nederland en is in 2007 opgericht door Loet Baard. Spelers/speelsters komen uit de provincies Overijssel en Gelderland en trainen in de tennishallen van Kei-Fit te Haaksbergen, Lichtenvoorde en/of Gendringen. De trainersstaf bestaat uit gekwalificeerde trainers. De tennisschool opereert onafhankelijk van tennisverenigingen in de buurt. Spelers/speelsters die bij TA Effort trainen blijven dus competitie spelen voor hun eigen vereniging. De tennisschool is bedoeld voor spelers/speelsters die het maximale uit zichzelf willen halen.

Ouders / verzorgers worden op de hoogte gehouden via ouderbijeenkomsten en oudergesprekken, waarin de ontwikkeling van hun kind wordt besproken. TA Effort werkt met het ‘Penthousemodel’. Spelers/speelsters worden toegelaten indien zij voldoende gemotiveerd zijn. Het vervolg binnen de tennisschool kan versneld plaatsvinden al naar gelang het aanwezige talent. Bedoeling binnen het model is om getalenteerde kinderen op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk naar de top te begeleiden. Echter … de top kan men ook gestaag bereiken via allerlei tussenstapjes.

Op het juiste moment, het juiste doen!

Het kind wordt op basis van fysiologische leeftijd, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische vaardigheid en tennisspecifieke vaardigheid in één van onze groepen geplaatst.

In onze eclectische aanpak bundelen wij de verschillende motorische leerstijlen zoals, expliciet –, impliciet – en differentieel leren tot een voor het kind meest geschikte methode, waarbij techniek, tactiek, fysiek en mentaal in evenredigheid aan bod komen.

Wij kennen het kind en spelen in op de persoonlijke behoefte waardoor het zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt!

Wij bieden een totaal programma van één tot meerdere trainingsmomenten per week. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot het volgen van privé- of duotrainingen. Een trainingsperiode beslaat eenendertig trainingsweken voor de Futuregroep en achtentwintig voor de Challengegroep en de Perseverancegroep, die “indoor” gegeven worden. De Futuregroep traint twee uur per trainingssessie en de Challengegroep en Perseverancegroep tweeënhalf uur, waarvan een belangrijk deel uit bewegingsvaardigheid of tennisconditietraining bestaat.Om het leerproces te optimaliseren, zetten wij audio- en visuelemiddelen (Time warp) in.

Trainingen van de algemeen motorische vaardigheden en van de meest relevante fysiologische systemen worden door het inzetten van technologische hoogstandjes zoals: “Smartspeed”, “Parisimat”, “Fitro Agility Check” ondersteund

Voorafgaand aan differentiëren, gaat selecteren…

Op basis van leeftijd, ambitie en spelniveau worden de kinderen door ons in één van onze groepen ingedeeld.
Tennis Academy Effort kent drie verschillende lesgroepen, te weten: Future, Challenge en Perseverance. Om de jongste kinderen nog beter te kunnen begeleiden en trainen, heeft Effort de Future nader onderverdeeld in drie groepen: Future Rood, Future Oranje en Future Groen.

“Train to learn…”
De Future-groep:
De Future-groep van Tennis Academy Effort moet gezien worden als het voorportaal voor de Challenge-groep. Om de jongste kinderen beter te kunnen begeleiden en trainen heeft Effort de Futuregroep onderverdeeld in drie groepen:
Future Rood = speelt op mini veld en traint anderhalf uur per trainingssessie.
Future Oranje = speelt op 3/4 veld en traint twee uur per trainingssessie.
Future Groen = speelt op het hele veld en traint tweeënhalf uur per trainingssessie.
De aanpak is gericht op het spelend leren en “Fair play”. Naast de basisvaardigheden dienen de kinderen respectvol met elkaar om te gaan en leren zij met aandacht te trainen.

De Challenge-groep:
De “Challengegroep” is onze grootste groep.
De kinderen variëren in leeftijd van tien tot twaalf jaar. De aanpak is gericht op het zelfstandig kunnen trainen. De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid op zich te nemen. De trainers stellen zich niet tegenover, maar naast de spelers op. Deze groep bieden wij drie trainingsmomenten van tweeënhalf uur per week aan. Ook bestaat de mogelijkheid om naast de groepstrainingen privé- of duotrainingen te volgen.

De Perseverance-groep:
“Train to compete…”
In deze groep trainen onze “ambassadeurs”, zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de jongere spelers en helpen daar waar nodig bij de trainingen aan die jongere kinderen. Tennis Academy Effort vindt het belangrijk dat je als oudere speler ook iets teruggeeft door jongere spelers te helpen.

Fouten maken als wezenlijk onderdeel van het leerproces!

Training van technische vaardigheden dient zo jong mogelijk gedifferentieerd aangereikt te worden (plasticiteit van het brein).
Wij kiezen voor het zelfontdekkend, waarbij breed en gevarieerd verschillende spelsituaties zoals “Service”, “Return op service”, “Baselinespel”, “Oplopen naar het net + netspel” en “Spelen tegen de netspeler” aangeboden worden.
Het gedrag uitlokken door uitdagende situaties te scheppen, prikkelen wij het kind. Een veilige leersituatie waarin je fouten mag maken, is dan ook essentieel.

Tactiek: “Committeer je aan jouw keuzes en ga ervoor …!”

Kenmerkend bij trainen van Tactiek is keuzes durven maken. Keuzes maken betekent ook de consequenties daarvan kunnen overzien.
Net zoals bij trainen van techniek doen wij dit in de verschillende spelsituaties, waarbij het vooral gaat om de bedoeling en het daarbij behorende gedrag.
Met respect voor de persoon, gaan wij de interactie met het kind aan. Door vragen te stellen, proberen wij het bewustwordingsproces in gang te zetten.

Fysiek: “Hightech fits for tennis!”

Daar waar de resultaten tijdens het tennisspel gezien kunnen worden als een flatgebouw, kunnen de fysieke kwaliteiten gezien worden als de fundamenten om dit gebouw te kunnen bouwen. Onze benadering van de fysiektraining is op wetenschappelijke basis geschoeid. Zo is er en leeftijdpreferentie voor training van de grondmotorische eigenschappen, zoals lenigheid, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie. Door hoogstandjes op technisch gebied in onze trainingen te implementeren, zoals Timewarp, Smartspeed, Parisimat en Fitro Tapping System en Fitro Agility Check, optimaliseren wij onze trainingen.

Mentaal: “Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan”

Het minst ontgonnen deel van de viereenheid is de training op het mentale vlak. In dit proces dienen ouders en coaches gezamenlijk op te trekken. Mentale training begint immers al bij de geboorte en gaat het hele leven door. Tijdens wedstrijden komen vele aspecten van mentale vaardigheden bij elkaar zoals: waarden en normen, zelfdiscipline, eigenwaarde, zelfbeeld, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslag, etc. De mentale processen vragen van spelers, ouders en coaches veel geduld en volharding.

Het EFFORT trainingsteam

Een trainingsstaf bestaande uit gekwalificeerde trainers

Loet Baard

Loet BaardTennis Academy Effort staat o.a. onder leiding van Loet Baard. Ruim vijfentwintig jaar werkt hij al met talentvolle jonge tennisspelers. Loet kan gezien worden als één van de grondleggers van het "nieuwe” trainen. Jarenlange ervaring als instructeur lichamelijke oefening en sport bij de Koninklijke Landmacht, waarin hij meerdere functies op didactisch gebied heeft vervuld, maken hem tot een opleider pur sang. Hij is een voorstander van een eclectische aanpak, waarbij de leerling de meest passende leersituatie aangeboden krijgt. "Maatwerk in plaats van confectie"

Robin van Beveren

Robin van Beveren Tennis is al vele jaren zijn passie. Robin heeft al de nodige ervaring als tennistrainer in de regio en heeft zelf ook op eredivisieniveau gespeeld. Hij heeft vier jaar in de VS gestudeerd en daar ook de nodige tenniservaring opgedaan. Zijn kernwoorden in trainingen zijn: passie, inzet, plezier en commitment. Hij is ervan overtuigd dat wij met Effort deze regio nationaal en uiteindelijk internationaal op de kaart gaan zetten. "Passie, inzet, plezier en commitment"

Tim Tenten

Tim Tenten Tim is tennisser in hart en nieren en manager van Kei-Fit Haaksbergen. Tim zal daar waar nodig is de trainers van Effort ondersteunen.

Janine Langela

Tim Tenten Janine Langela speelde vroeger op een respectabel nationaal niveau en heeft een A en B licentie. Ze is zowel clubtrainer als trainer bij de tennisschool.

Rob Riesmeijer

Rob Riesmeijer is naast tennisleraar docent bewegingsonderwijs op de hogeschool Saxion in Enschede. Eén dag in de week verzorgt hij verder ook nog de gymlessen op een basisschool. Een man die dus goed op de hoogte is van leerlijnen, werkvormen en zeer goed op de hoogte is van de ontwikkelingsfasen van kinderen. Rob vindt het enorm gaaf om onderdeel te mogen zijn van Effort en een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de talentvolle tennisspelers/speelsters.

Aan het werk