(Para)medisch

Algemeen (Para)Medische begeleiding bij TA EFFORT

Tennis Academy Effort probeert zo volledig mogelijk te zijn wat betreft de begeleiding van haar spelers/speelsters. Niet alleen blessurepreventie is van belang, maar ook het begeleiden van geblesseerde sporters in hun traject van blessure naar herstel. De tennisschool heeft contacten met sportarts en orthomanueel arts Wolter Kluivers van Sporthomed en met fysiotherapeut Peter Paul Schmitz van Fysiotherapie Schmitz. Sporthomed is gevestigd in Enschede en Eibergen.  Fysiotherapie Schmitz is gevestigd aan de Hibbertstraat 22 te Haaksbergen.
Loet Baard van TA Effort onderkent het belang van blessurepreventie en blessurebehandeling en is daarom zeer blij met deze samenwerking.

Sportarts Wolter Kluivers

Tennis Academy Effort heeft contact met sportarts en orthomanueel arts Wolter Kluivers van Sporthomed, gevestigd in Enschede en Eibergen. De sportarts is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van blessures en andere klachten die in relatie staan tot sport en bewegen. Daarbij is de sportarts bij uitstek de deskundige om te bepalen wat de beste behandeling is voor de sporter. De sportarts behandeld de blessure zelf of verwijst u naar de juiste zorgverlener voor uw probleem. Omdat dokter Kluivers ook orthomanueel arts is bent u bij hem des te meer op het goede adres. Zo wordt de kennis en ervaring van beide disciplines gecombineerd. Dit komt ten goede aan de patiënt. SPORTHOMED is lid van de Federatie van Sport Medische Instellingen en gecertificeerd door het SCAS, zodat de verrichtingen worden vergoed volgens de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Fysiotherapeut Peter Paul Schmitz

Naast sportarts Wolter Kluivers zijn er contacten gelegd met (kinder)fysiotherapeut Peter Paul Schmitz van fysiotherapie Schmitz uit Haaksbergen. Zijn zoon Joep en dochter Lobke trainen ook bij de tennisschool en Peter Paul is daardoor ook zelf vaak aanwezig bij de trainingen. Peter Paul zal de sportmedische begeleiding op zich nemen bij Tennis Academy Effort.
Hieronder stelt hij zichzelf even voor.

Peter Paul Schmitz.

Mijn naam is Peter Paul Schmitz. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin zorg voor de medemens als vanzelfsprekend was. Niet voor niets heb ik vijfentwintig jaar geleden de fysiotherapiepraktijk overgenomen en ben ik nu eigenaar van een PlusPraktijk met achttien medewerkers. Ooit werd me tijdens de opleiding gezegd dat het runnen van een grote praktijk me nooit zou lukken. Op dat moment was de enorme passie en motivatie om dagelijks patiënten te helpen geboren. Naast algemene fysiotherapie ben ik gespecialiseerd in kinderfysiotherapie (cum laude afgestudeerd), acupunctuur, dry needling , schouder-/rugfysiotherapie en kinder sport fysiotherapie.

Ik heb ongeveer 25 jaar lang getennist en had een bescheiden tennis niveau 5. Naast mij tennist vrijwel mijn gehele familie en hebben wij onze passie voor het tennisspel om kunnen zetten in onze passie voor bewegen. Zo heb ik lange tijd met mijn moeder gedubbeld en heb ik mijn vrouw op de tennisbaan ontmoet. De laatste 10 jaren ben ik grotendeels gestopt met tennissen en loop ik marathons. Ik tennis nu nog wel met de kinderen.

De Sportfysiotherapeut

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De sportfysiotherapeut richt zich op preventie, voorlichting, advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby/ beroep heeft en op behandeling van sportblessures. De sportfysiotherapeut weet wat er in het lichaam gebeurt tijdens het sporten en hoe u geblesseerd raakt. Hij begrijpt ook waarom sport belangrijk voor u is. Naast fanatieke sporters behandelt de sportfysiotherapeut ook kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van een therapie. De sportfysiotherapeut behandelt ook mensen die bijvoorbeeld een marathon willen lopen of aan sport willen gaan doen, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Kortom, de sportfysiotherapeut voorziet u van advies op maat!

Het werk van de sportfysiotherapeut

De sportfysiotherapeut behandelt blessures aan alle spieren en gewrichten maar het meest aan knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op herstel van de blessure, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn. Tijdens het onderzoek kan hij bepalen of extra oefening of training nodig is om het ontstaan van een blessure juist te voorkómen.

Mentaal: “Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.

Waarom een sportfysiotherapeut

Met de gerichte behandeling en adviezen van de sportfysiotherapeut kunt u uw training binnen afzienbare tijd op het oude niveau hervatten. Bovendien voorkomt u herhaling van de blessure in de toekomst. De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel. Zo nodig overlegt hij met uw trainer. U zult merken dat een stuk makkelijker praat met een fysiotherapeut die u als sporter benadert.
Sport fysiotherapeutische screening:
Blessure preventie screening o.a. fysieke screening van spieren en gewrichten en fittest
Blessure preventieadvies en oefenprogramma’s o.a. mobiliteit, coördinatie, kracht en loopscholing
Uw arts of specialist kan u doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut en vanaf 2006 is de sportfysiotherapeut ook rechtstreeks toegankelijk geworden. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut.
Voor meer informatie kunt u kijken op: Voorkomen van blessures

www.fysiotherapieschmitz.nl Tel.: 053-5721763

Vertrouwenspersoon Ingrid Avenarius

In elke vereniging of stichting of sportinstituut kan het voorkomen dat er sprake is van pestgedrag, agressief gedrag, seksuele intimidatie of anderszins ongewenst gedrag. In veel van deze situaties houdt het slachtoffer zijn of haar mond, bijvoorbeeld uit schaamte of angst. Een vertrouwenspersoon is in een dergelijke situatie een neutraal persoon waar iemand naar toe kan. Dit geldt voor pupillen en hun ouders, maar ook voor trainers, leiders of bestuursleden. Als iemand een vorm van ongewenst gedrag ervaart of het gevoel heeft dat er iets niet klopt, kan hij of zij een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Ingrid Avenarius

Mijn naam is Ingrid Avenarius en ik ben werkzaam als orthopedagoog bij Infano, een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie in Diepenheim. In mijn werk help ik kinderen en hun ouders bij uiteenlopende problemen die in de ontwikkeling en/of opvoeding kunnen voorkomen. De hulp die Infano biedt ligt op het gebied van onderzoek, behandeling en ouderbegeleiding. .

contact: confidantTAEffort@gmail.com