Corona-maatregelen verlengd!

31
mrt

Corona-maatregelen verlengd!

Tijdens de persconferentie (dinsdag 31 maart) werd duidelijk dat de maatregelen m.b.t. het terugdringen van het Corona-virus geldend tot en met 6 april door de regering zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week voorafgaande aan deze datum wordt beslist of er nogmaals een verlenging komt of dat de maatregelen versoepeld dan wel aangescherpt worden. We zullen zoveel mogelijk doen om het contact met de kinderen en ouders/verzorgers te continueren, zoals we nu ook al doen. We stellen het enorm op prijs dat er heel veel foto’s en filmpjes naar ons toegestuurd worden. Top!! Dit kan nog steeds via loet@taeffort.nl of han@taeffort.nl (alvast hartelijk dank)
Blijf vooral gezond en hopelijk zien we elkaar zeer spoedig weer in levende lijve!