Je best doen. Breed opleiden. Krachtige leeromgeving.

Where children are challenged

LEES VERDER

“Tennis Academy EFFORT is een tennisschool in het oosten van Nederland met de ambitie om topspelers aan het internationale circuit af te leveren en het tennissen in oost-Nederland te promoten,”

29
apr

Komende 14 dagen in het teken van “Inhaaltrainingen”

Door de maatregelen die waren getroffen door de overheid om het Corona-virus terug te dringen kon er een aantal weken niet getraind worden bij TA Effort. Vanaf woensdag 29 april mag dit – onder bepaalde voorwaarden – weer . De trainingen zullen plaatsvinden op de buitenbanen van Kei-Fit in Haaksbergen.  De spelers/speelsters en ouders/verzorgers zullen op de hoogte worden gebracht van de maatregelen die getroffen worden op basis van het stappenplan van de KNLTB om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Na de ‘inhaal’- periode zal het buitenseizoen beginnen

.

31
mrt

Corona-maatregelen verlengd!

Tijdens de persconferentie (dinsdag 31 maart) werd duidelijk dat de maatregelen m.b.t. het terugdringen van het Corona-virus geldend tot en met 6 april door de regering zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week voorafgaande aan deze datum wordt beslist of er nogmaals een verlenging komt of dat de maatregelen versoepeld dan wel aangescherpt worden. We zullen zoveel mogelijk doen om het contact met de kinderen en ouders/verzorgers te continueren, zoals we nu ook al doen. We stellen het enorm op prijs dat er heel veel foto’s en filmpjes naar ons toegestuurd worden. Top!! Dit kan nog steeds via loet@taeffort.nl of han@taeffort.nl (alvast hartelijk dank)
Blijf vooral gezond en hopelijk zien we elkaar zeer spoedig weer in levende lijve!

Je best doen

Effort is het Engelse woord voor: poging, krachtsinspanning, prestatie, zich inspannen je best doe! Daarom is dit ons uitgangspunt en willen wij dit overbrengen op onze leerlingen. Doe die krachtsinspanning, waag die poging, lever die prestatie! Doe je best, het is de moeite waard!

Breed opleiden

Wij richten ons op het kind in de leeftijd van vier tot en met zestien jaar, dat meer met tennis wilt doen dan de club of vereniging kan bieden. Naast motorische vaardigheden vinden wij dat binnen onze opleiding ook ruimte moet zijn voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

Krachtige leeromgeving

Binnen de trainingen creëren wij een veilige leersituatie en dan vooral sociaal emotioneel. Door het kind in uitdagende situaties te brengen, prikkelen wij de zelfstandigheid en bekwaamheid, hierdoor neemt het zelfvertrouwen en de motivatie toe. Bewust zoeken wij de interactie met het kind!

Op het juiste moment, het juiste doen.

Het kind wordt op basis van fysiologische leeftijd, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische vaardigheid en tennisspecifieke vaardigheid in één van onze groepen geplaatst.

Eclectische aanpak

In onze eclectische aanpak bundelen wij de verschillende motorische leerstijlen zoals, expliciet –, impliciet – en differentieel leren tot een voor het kind meest geschikte methode, waarbij techniek, tactiek, fysiek en mentaal in evenredigheid aan bod komen. Wij kennen het kind en spelen in op de persoonlijke behoefte waardoor het zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt!

Trainingsmomenten

Wij bieden een totaal programma van één tot meerdere trainingsmomenten per week. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot het volgen van privé- of duotrainingen. Een trainingsperiode beslaat eenendertig trainingsweken voor de "Futuregroep" en achtentwintig voor de "Challengegroep" en de "Perseverancegroep", die "indoor” gegeven worden.

Reacties van EFFORT - leden

Een selectie uit reacties van onze EFFORT – leden

  • "Ik kom elke dinsdag zo enthousiast weer thuis van de tennistraining! We doen heel veel conditie oefeningen en elke week leer ik weer meer.”

    Evy van der Stelt

  • “Ik vind het zo ontzettend leuk! Op de woensdag kijk ik alweer uit naar de volgende training op de dinsdag. Ik leer hier zoveel, het liefst kom ik elke dag.”

    Evi Kemkens

Kids are challenged